Results 1 - 6 of 6

Datalogic презентациски баркод скенери

Омни директивен презентерски ласер скенер со агресивна читачка моќ
Sales price: 15500,00 ден
Елегантен пулт скенер, наменет за малопродажба, фармации и болници
Sales price: 19950,00 ден
Омнидирекциски презентациски скенер наменет за малопродажба, лаборатории и логистикчки дејности
Sales price: 17745,00 ден
Вертикалen презентациски скенер со моќна технологија за скенирање на слики
Sales price: 31340,00 ден
Презентациски скенер за максимална пропусност на ПОС Чита 1D и 2D баркодови, дури и од паметни...
Sales price: 22655,00 ден
Наменет за пулт, 1D и 2D читач со агресивни перформанси
Sales price: 16695,00 ден