AM4013MT5

AM4013MT5 има тело од легура на алуминиум и карактеристично фиксирано 500X зголемување за примени во тешки работни услови .
Овој модел , исто така, дава можност да се калибрира микроскопот за неопходни мерења на објкетите кои се под лупа.

* 1.3 мегапиксели Edge сензор, 
* 500x фиксиран зум,  
* поларизер ,  
* Лесно променливи предни капаци