AM4515T8-EDGE

Со до 900x зголемување и висока резолуциска оптика, овој Dino- Lite модел открива детали мали како 1,5 микрометри ( микрони ).
Исто така , располага со поголемо работно растојание за високо зголемување, што го прави полесн за користење при манипулација на многу мали објекти под микроскопот.

* 1.3 мегапиксели Edge сензор, 
* 700-900 x зголемување,  
* поларизер ,  
* Лесно променливи предни капаци