Results 1 - 3 of 3

Dino-Lite Дигитални микроскопи за директна конекција со VGA (D-SUB)

Dino- Lite AM4116T се поврзува директно на екранот преку VGA ( D-SUB ) конектор . Тој нуди...
Call for price
Dino- Lite AM4116ZTL се поврзува директно на екранот преку VGA ( D-SUB ) конектор . Тој нуди...
Call for price
Dino-Lite AM5216ZT се поврзува директно на екранот преку VGA VGA ( D-SUB ) конектор . Тој нуди...
Call for price