METAPACE -K2

Робусна фиока за пари во минијатурен формат
МалA и компактнa: само 330 х 330 х 101 мм
8 оддели за монети и 4 оддели за банкноти, 1 одделот за чекови
Стандарден интерфејс за POS печатач

Price:
Sales price: 4901,72 ден