MH240 СЕРИЈА-ИНДУСТРИСКИ ТЕРМАЛЕН БАРКОД ПЕЧАТАР

Печатачи со високи перформанси за магацини и логистика
Вградени тројно интегрирани интерфејси: RS232, Ethernet и USB 2.0
Брзина: до 356 мм / сек, со 203 dpi
Резолуција: достапна со 203, 300 и 600 dpi
По можност со практичен екран за допир за интуитивно ракување

ЦЕНАТА КОРЕНСПОНДИРА ЗА СЛЕДНАТА ИЗВЕДБА:
TSC MH240, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh240 - 99-060A046-01LF)

Price:
Sales price: 87885,00 ден

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 

ПОГЛЕДАЈ ВИДЕО 

МОДЕЛ ЦЕНА СО ВКАЛКУЛИРАНО ДДВ ОД 5%
TSC MH240, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh240 - 99-060A046-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
87.885 денари
TSC MH240, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (tscmh240-2 - 99-060A016-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
109,043 денари
TSC MH240, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, BT, Ethernet (tscmh240-3 - 99-060A055-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
99,278 денари
TSC MH240P, 8 dots/mm (203 dpi), rewind, display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh240p - 99-060A048-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, rewinder, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
125,318 денари
TSC MH240P, 8 dots/mm (203 dpi), rewind, display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi(tscmh240p-2 - 99-060A018-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, rewinder, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
143.220 денари
TSC MH240P, 8 dots/mm (203 dpi), rewind, display, TSPL-EZ, USB, RS232, BT, Ethernet(tscmh240p-3 - 99-060A057-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, rewinder, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
133,781 денари
TSC MH240T, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh240t - 99-060A047-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
94,070 денари
TSC MH240T, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (tscmh240t-2 - 99-060A017-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
112,298 денари
TSC MH240T, 8 dots/mm (203 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, BT, Ethernet (tscmh240t-3 - 99-060A056-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 356 mm/s, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
102.532 денари
TSC MH340, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh340 - 99-060A049-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
100.254 денари
TSC MH340, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (tscmh340-2 - 99-060A019-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
118.482 денари
TSC MH340, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, BT, Ethernet (tscmh340-3 - 99-060A058-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
109,043 денари
TSC MH340T, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh340t - 99-060A050-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
108,392 денари
TSC MH340T, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (tscmh340t-2 - 99-060A020-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
121.737 денари
TSC MH340T, 12 dots/mm (300 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, BT, Ethernet (tscmh340t-3 - 99-060A059-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 305 mm/s, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
111,972 денари
TSC MH640, 24 dots/mm (600 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh640 - 99-060A052-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 24 dots/mm (600 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
162,425 денари
TSC MH640T, 24 dots/mm (600 dpi), display, TSPL-EZ, USB, RS232, Ethernet (tscmh640t - 99-060A053-01LF)
label printer, industry, thermal transfer, direct thermal, resolution: 24 dots/mm (600 dpi), media width (max.): 114 mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 203mm, speed (max.): 152 mm/s, USB, RS232, Ethernet, SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, LCD Display, incl.: cable (USB), power cable
165,680 денари