Results 1 - 29 of 29

Премиум WAX рибони

Премиум WAX рибона Ширина :110 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7901,28 ден
Премиум WAX рибона Ширина :110 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7193,28 ден
Премиум WAX рибона Ширина :110 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10761,60 ден
Премиум WAX рибона Ширина :110 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 14344,08 ден
Премиум WAX рибона Ширина :130 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 12715,68 ден
Премиум WAX рибона Ширина :130 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8474,76 ден
Премиум WAX рибона Ширина :154 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 15066,24 ден
Премиум WAX рибона Ширина :154 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во...
Sales price: 10046,52 ден
Премиум WAX рибона Ширина :165 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 16142,40 ден
Премиум WAX рибона Ширина :165 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10754,52 ден
Премиум WAX рибона Ширина :170 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11087,28 ден
Премиум WAX рибона Ширина :220 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 14351,16 ден
Премиум WAX рибона Ширина :58 мм Должина:90 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6853,44 ден
Премиум WAX рибона Ширина :60 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8609,28 ден
Премиум WAX рибона Ширина :60 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7816,32 ден
Премиум WAX рибона Ширина :60 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11752,80 ден
Премиум WAX рибона Ширина :64 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 8340,24 ден
Премиум WAX рибона Ширина :76 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во...
Sales price: 5522,40 ден
Премиум WAX рибона Ширина :76 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 4970,16 ден
Премиум WAX рибона Ширина :76 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 14896,32 ден
Премиум WAX рибона Ширина :76 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 9912,00 ден
Премиум WAX рибона Ширина :83 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во...
Sales price: 5975,52 ден
Премиум WAX рибона Ширина :83 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10874,88 ден
Премиум WAX рибона Ширина :83 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 16255,68 ден
Премиум WAX рибона Ширина :83 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 10832,40 ден
Премиум WAX рибона Ширина :90 мм Должина:110 метри Јадро на ролна :12.7 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 6513,60 ден
Премиум WAX рибона Ширина :90 мм Должина:300 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11752,80 ден
Премиум WAX рибона Ширина :90 мм Должина:450 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 7207,44 ден
Премиум WAX рибона Ширина :90 мм Должина:600 метри Јадро на ролна :24.5 мм Ролни во пакување:...
Sales price: 11752,80 ден


• Премаз смола збогатена со восок

• Подржува печатење при големи брзина

• Одличен квалитет на печатење на широк спектар на хартија и филмски материјали